MEmu App Player 6.5.1

MEmu App Player 6.5.1

Microvirt – 274,9MB – Freeware – Windows
MEmu App Player is Android Emulator freeware, designed by a startup tech company Microvirt. It's a Virtualbox-based App Player with optimization and customization in depth. MEmu App Player aims to provide the best user experience to play android games and apps on PC.

With MEmu, you can:
*Play Android game or app on Windows tablet device.
*Play Android game or app on PC with larger screen and unlimited battery.
*Play Android games in multiplayer mode, enjoy different games or logon different accounts at the same time.
*Enjoy better gaming experience with keyboard or joystick mapping.
*Enjoy the highest performance proofed by 3rd party benchmark software.

Tổng quan

MEmu App Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Microvirt.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MEmu App Player là 6.5.1, phát hành vào ngày 11/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/03/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 6.5.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

MEmu App Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 274,9MB.

MEmu App Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MEmu App Player!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có MEmu App Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại